Year of release 2015
Songs 15
Album time 52:38
Genre list Türküler, World Music, Ethnic


1 Hampere   3:29
2 Quartet   1:24
3 Hankçetsek Tuk Antor   2:48
4 Miayn Te Mayrıs Çimana   4:22
5 Giligia   3:25
6 Offering   3:13
7 İprev Ardziv   2:46
8 İ Verin Yerusağem   2:46
9 Der Voğormia   5:48
10 Kıta Der   1:46
11 Mardiki Yerk   2:36
12 Hayastan   4:12
13 Hayr İm   4:05
14 Ardasunk feat Onnik Dinkjian 5:45
15 Lullaby For The Sun   4:20